about us

Established in Istanbul in 2008, Körfez Türkiye provides project design, technical control, project management, audit and consultancy services in new investment and all kinds of construction works in the construction, energy and industry sectors.

The founding team has experience as an engineer, controller, project manager, investment manager in many construction and industrial facility projects, both in Turkey and abroad, in international companies.

The goal of Körfez is to meet the engineering, cost and quality expectations of its customers, beyond that, to protect / increase the value of the structure / product over time, to ensure that it is constantly demanded at the international level, to contribute to ensuring and maintaining the environment, employee health, product and facility safety.

2008 Yılında İstanbul’da kurulmuş olan Körfez Türkiye’de İnşaat,enerji ve endüstri sektörlerinde yeni yatırım ve her türlü inşaat işlerinde, projelendirme,teknik kontrol,proje yönetimi,denetim,danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kurucu ekibi gerek Türkiye gerekse yurtdışında uluslar arası şirketlerde ,bir çok inşaat ve sanayi tesisi projelerinde mühendis,kontrolör,proje yöneticisi,yatırım yöneticisi olarak deneyime sahiptirler. Körfez’in hedefi, müşterilerinin mühendislik ,maliyet ve kalite beklentilerinin karşılanması bunun da ötesinde yapının /ürünün değerinin zaman içinde korunması/artması ve uluslar arası seviyede sürekli talep görmesini sağlamak,çevre,çalışan sağlığı,ürün ve tesis güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için katkıda bulunmaktır.